Welkom bij de Droom Cooperatie

Hartelijk welkom bij de Droom Cooperatie oftewel de DroomCoop in het kort. De bedoeling van de DroomCoop is om een vereniging van bedrijven op te richten. Bedrijven van mensen die elkaar en anderen willen helpen met het verwezenlijken van hun grote droom. Meer informatie staat in het boek "Word wie je bent: zelfontwikkeling met Neurosofie". Maar je kan ook de onderstaande gratis rapporten opvragen waarin de plannen rond de DroomCoop beschreven staan en onze toekomstvisie voor de komende dertig jaar beschreven wordt die tot deze plannen heeft geleid.

Op het ogenblik zijn we al wel zo ver dat we een (bijna) landelijk dekkend netwerk hebben van mensen die je verder kunnen helpen bij het oplossen van problemen of het realiseren van je grote droom. Voor meer informatie hierover kijk dan onder grote droom.